Juridiske Meddelelser

I henhold til artikel 6 i den franske lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi, er brugerne af webstedet informeret om identiteten af de forskellige aktører i forbindelse med gennemførelsen af webstedet.


Udgiver

TimeOne - LMT
114 Rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Virksomhedens Registreringsnummer : 523 662 633 Nanterre
Société par actions simplifiée au capital de 58 224,00 Euros


Kontakt

contact@rgb-performance.com


Hosting-Virksomhed

O2Switch

224 bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE


Betingelser for Service

Brugen af dette websted indebærer fuld accept af de generelle betingelser for brug, der er beskrevet nedenfor. Disse brugsbetingelser kan til enhver tid ændres eller suppleres. Dette websted er normalt tilgængeligt for brugerne på alle tidspunkter. En afbrydelse på grund af teknisk vedligeholdelse kan dog besluttes ensidigt.


Leverede Tjenester

Formålet med webstedet er at give oplysninger om hele emnet. TimeOne - LMT bestræber sig på at give så nøjagtige oplysninger som muligt på webstedet. Det kan dog ikke holdes ansvarligt for udeladelser, unøjagtigheder og mangler i opdateringen.


Kontraktlige Begrænsninger

Webstedet kan ikke holdes ansvarligt for materielle skader i forbindelse med brugen af webstedet. Desuden forpligter brugeren af webstedet sig til at få adgang til webstedet ved hjælp af nyere udstyr, uden virus og med en opdateret browser af nyeste generation.


Ansvarsbegrænsninger

TimeOne - LMT kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader på brugerens udstyr ved adgang til et af TimeOne - LMT's websteder, som enten skyldes brug af udstyr, der ikke opfylder de angivne specifikationer, eller som skyldes en fejl eller inkompatibilitet. TimeOne - LMT kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte skader (som f.eks. tab af et marked eller tab af en chance) som følge af brugen af webstedet.


Gældende ret og jurisdiktion

Enhver tvist i forbindelse med brugen af webstedet er underlagt fransk lovgivning. Eksklusiv kompetence tildeles de kompetente domstole i Paris.